Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse handler grundlæggende om at kunne beholde en medarbejder, selv om denne rammes af sygdom.
Dvs. at medarbejderen fortsat er tilknyttet arbejdspladsen på trods af sygdom og heraf følgende mindre produktivitet i en periode.

Ansvar, forpligtigelser, samarbejde, etik og moral er begreber, der knytter sig til dét aktivt at deltage i ”arbejdsfastholdelse” - både for virksomheden og medarbejderne - og lige så ofte for fagforeninger og de kommunale myndigheder.

Bliv bedre til at tackle disse forhold. Få hjælp til - eller bliv coachet i - jeres syn på sygefravær og arbejdsfastholdelse.

        

 

Job & Helbred v/ Læge Leif Rothmann :: 26 32 05 11 :: info@joboghelbred.dk :: www.joboghelbred.dk